ביטוח חיים, פנסיה ובריאות

עם השנים, עולה הדרישה למתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר תוך זמינות ומהירות תגובה כמעט מידיים. על מנת לעמוד במצופה מאיתנו ולספק הנדרש עולות במקביל עלויות התפעול הנובעות מכך.
לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לתשומת לבכם – חלק מהשירותים ניתן לקבל ישירות באמצעות מוקדי שירות לקוחות של חברות הביטוח.
תאור השירות דמי טיפול
(כולל מע"מ)
קבלת פוליסת פרט לטיפולנו - מינוי סוכן 400 ₪
קבלת פוליסה פנסיונית לטיפולנו - מינוי סוכן 750 ₪
בדיקה וניתוח פוליסה קיימת 600 ₪
תכנון צרכים פנסיוני - במידה והביטוח נערך באמצעותנו 750 ₪
תכנון צרכים פנסיוני - במידה והביטוח לא נערך באמצעותנו 1300 ₪

 

שירותים שניתן לקבל במוקדי השירות של חברות הביטוח:

 

אישורים שנתיים 50 ₪
העתקי פוליסה 70 ₪
טיפול בבקשת הלוואה מפוליסה מסולקת 200 ₪
פדיון - פרט, תגמולים לעצמאים ומנהלים (פוליסה מסולקת) 250 ₪

 

*דמי השירות יגבו באמצעות כרטיס אשראי.